Kærhedevej 12

   

                                   1947                                                                            1964

Kærhedevej 12 ”Slotsbjerg”

Matr. nr. 40r, 40at og 41m – 28,8 ha. (2019)
Udstykket fra Kærgård af Niels Peder Christiansen Kjær

1927      Niels Lind Christiansen Kjær.  Skøde tinglæst d. 7.10.1927
Han opførte bygningerne
1940      Gudrun og Harald Kjær, bror til NLK, 
Skøde tinglæst nr. 4313 d. 13.2.1940 på 40r og 4at og L1063 26.71945 på 41m
1978      Irene og Hans Peder Kjær (søn), skøde tinglæst 17.1.1978
Stuehuset er opført 1927 og gennemrestaureret flere gange.
Gården har været i slægtens eje siden 1900, hvor den blev udstykket fra ”Kærgården”, 
hvis ejer var H.P.s bedstefar.

Tilbage til Kærhedevej