Kærhedevej 11

   

                                   1947                                                                          1978

Kærhedevej 11

Matr. nr. 40b og 40ar – 23,9 ha. (2019)
Hele matr. 40 hørte under Vestergård i Tarp, i 1861 solgte Jesper Jensen den sydligste del til brødrene Anders og Frederik Hartvigsen, Anders overtog 40b og Frederik fik 40c, skøde 18.9.1861

1861      Anders Hartvigsen (Elkjær), skøde tinglæst 21.09.1861, han var gift med Ane Arvad Nielsen, han opførte bygningerne 1860. AH var bror til Niels og Frederik, som også   byggede gård i Sandet
1885      Ane Arvad Nielsen, adkomst tinglæst nr. 206 d.07.02.1885
1885      Hartvig Christian Andersen, søn af AH, skøde tinglæst nr. 215 d. 07.02.1885
1929      Niels Møller Andersen, søn af HCA, skøde tinglæst 4, 04,04,1929
1941      Niels Christensen, skøde tinglæst nr. 3487 d. 10.01.1941
1945      Otto Lausen, skøde tinglæst L590 d. 14.05.1945
1946
      Chr. Nielsen Abildtrup, skøde tinglæst 5.12.1946 L4176 
(født i Snejbjerg 1907 død i Sandet 1986)
?             Agnes Abildtrup       (født i Sdr. Felding 1909 – død i Sandet 2005)
?             2005                   
2008     Niels Jørgen – og Peter Bonde Pedersen, skøde tinglæst 25.4.2008
2013      Bukholt Ejendomme Aps, skøde 5.7.2013
Bygningerne er nedrevet i 2013
Stuehuset er opført 1892 og løbende restaureret. Kvæg- og svinestalde
samt lade er opført 1892.
Under krigen blev der gravet brunkul på ejendommen. Dette område blev tilplantet med forskellige løvtræer, som staten betalte. I 1992 fejredes gårdens 100 års jubilæum med       hele familien.

Tilbage til Kærhedevej