Kærhedevej 10

   

                                   1947                                                                          1952

Kærhedevej 10 ”Kjærholm”

Matr. 41a – 47,4 ha. (2013)
Matr. 33 Nørreland var ejet af Mikkel Jensen, Tarp. 1874 opførte han bygningerne på 41a, som han derefter solgte i 1880 til Peter -august Kosack. Ejendommen var da på 170 tdl.

1880      Peter August Kosack, skøde tinglæst d. 1.5.1880 (35-857)
På ejendommen hviler i forening med frasolgte parceller
en aftægt til en tidligere ejer Benedicte Andersen.
PAK solgte i 1886 den nordlige del matr. 41y – ca. 80 tdl. for 5 kr. pr. tdl. til ejerne af       Skovbjerg til beplantning.
1905      Niels Vinge Madsen, skøde tinglæst nr. 2237 d. 23.12.1905 (H-1001)                  Han ombyggede gården.
1923      Jens Nissen Madsen, skøde tinglæst nr. 166 d. 13.1.1923 (Q-474)
1931       Jens Chr. Jensen, skøde tinglæst nr. 834 d. 5.6.1931
1932      Ejnar Chr. Nielsen, skøde tinglæst nr. 618 d. 12.5.1932
1937      Jens Helveg Kristensen, fogedudlægsskøde tinglæst nr. 1733 d. 24.7.1937 – ejede ejendommen i 1964
?             Jens Udby Kristensen, søn af JHK
1994      Hans Jacob Thybo Jacobsen, skøde tinglæst 26.9.1994
2019      Anders Witrup Schmidt skødedato: 12.09.2019

Tilbage til Kærhedevej