Ilderhedevej 9

   

                                    1952                                                                         1989

Ilderhedevej 9 ”Virkelyst”

Matr. nr. 14bc – 1,1 ha. (2019)
Jorden er udstykket fra Østerbjerggård, solgt i 1860 til Gammelgård, Odinsgaardsvej 2,
udstykket herfra af Jens Pedersen
1919     Christen Møller Christensen, skøde tinglæst nr. 3074 d. 13.9.1919
CMC sælger 1918 jord til Stakroge – Barslund smalsporede tørvebane
1921      Bernt Mouridsen, skøde tinglæst nr. 585 26.3. 1921 (P-237)
1923      Christen Møller Christensen, skøde d. 15.5.1923, tinglæst nr. 1676 d19.5.1923
1929      Jens Carl Olesen, skøde tinglæst d. 6.11.1929
Bygninger opført 1929
1939      Niels Dinesen, fogedudlægsskøde tinglæst nr. 1555 d.12.07.1939
1944      Kristen Jørgen Christensen, skøde tinglæst nr. 76 d. 5.4.1944
1946      Johannes Thomsen, skøde nr. L116 d. 6.4.1946
Skøde på 5bk tinglæst nr. L3299 d. 4.10.1947
1949      Hansine Henriksen, skøde tinglæst L5319 d. 21.1.1949
1949      Emil Jørgensen, skøde tinglæst L. 4745 d. 10.12.1949
1950      Godske Jørgen Andersen, skøde tinglæst L6949 d. 31.2.1950
1956      Cathrine Rasmussen, skøde 11.4.1956 L2171 kr. 36.200,-
1957      Alfred Olesen, skøde 8.4.1957 L2850 kr. 49.500,-
1966      Gerda og Hugo Madsen, skøde 5.4.1966 L2695 kr. 150.000,-
2000     Knud Schjødt Tang, skøde tinglæst 21.3.2000

Tilbage til Ilderhedevej