Ilderhedevej 7

   

                                   1949                                                                          1989

Ilderhedevej 7 ”Sommerlyst”

Matr. 12e, 14ah og 14bo – 28,7 ha. (2019)

1891      Rasmus Vissing Sørensen, mageskifteskøde fra 
Christian Peder Skals Truelsen tinglæst nr. 139 d. 7.2.1891
Bygninger opført 1917
1918      Jens Thorvald Christensen, skøde 18.10.1918 læst L2934 26.10.1918 (N-469)
1919      Carl Hansen, skøde 7.3.1919 læst L675 15.3.1919 (O-69)
1920      Ingemann Jacobsen, skøde 26.7.1920 læst L1361 7.8.1920 (O-480)
1921      Peder Christian Kynde Christensen, skøde 26.7.1920
læst L812 23.4.1921 (P-278)
1929      Emil Jacobsen, skøde tinglæst d. 21.6.1929
1930      Martin Johnsen, skøde tinglæst d. 19.3.1930
1937       Niels Ahler Jensen, fogedudlægsskøde tinglæst nr. 2102 d. 3.8.1937,
10.4.1958 navnebevilling til Niels Ahler
Ejede ejendommen i 1964
2005      Dirk Davelaar, skøde tinglæst d.17.11.2005

Tilbage til Ilderhedevej