Ilderhedevej 3

   

                                    1947                                                                         1989

Ilderhedevej 3 ”Lærkegård”

Sønderlandet matr. nr. 14e – 41,2 ha. (2019)
Udstykket 1860 fra Østerbjerggård af Frederik Johan Nielsen

1861      Jens P. Christensen, skøde tinglæst 26.1.1861
JPC dør den 8.4.1865
3. august 1865 er der skifteforretning efter husmand Jens Peter Christensen af               Ilderhede i Sdr. Felding. Arvingerne var foruden enken Ane Nielsen, datteren Cecilie Cathrine Jensen 10 år, datteren Nielsine Jensen 1½ år. Børnenes værge var deres
farbror Villads Christensen, Ølgod.
1874      Ane Nielsen, skøde 1865, tinglæst 23.5.1874
1874      Niels Simonsen, han gifter sig den 27.5.1865 med enken Ane Nielsen. Vielsesattesten som adkomst for NS bliver først tinglæst nr. 394 d. 23.5.1874
1873 køber NS en parcel fra Erik Zakarias Stausbøll af hans ejendom på Sønderland,
Skøde på 14ah tinglæst d. 18.9.1873  
1891      Cecilie Kathrine Jensen steddatter, hun er datter af Jens P. Christensen
Skøde tinglæst nr. 769 d. 10.1.1891
1896      Andreas Jensen, g.m. CKJ i 19. januar 1896.
Vielsesattest som adkomst tinglæst nr. 447 d. 11.4.1896 (B444)
1898 sælges en klynelod af 14e til sognefoged Niels Frandsen             
1904 udstykkes 14ah fra 14e
1927      Jens Kjær Jensen, søn, skøde tinglæst nr. 112 d. 8.1.1927
1962      Alfred Nikolaj Kjær Jensen, søn, skøde 13.6.1962 L3301 kr. 100.870,-
2007      Steen Kjær Jensen, søn, skøde tinglæst 29.1.2007
Areal 41,2 ha., heraf 11 ha. skov, hede og mose.  
Under krigen blev der gravet tørv til videresalg efter krigen blev der skrabet smuld til            formbrændsel.
Iflg. Notat fra Jens Chr. Moesgaard hedder ejendommen ”Granly”

Tilbage til Ilderhedevej