Ilderhedevej 2B

   

                                   1947                                                                          1989

Ilderhedevej 2b ”Fønix”

Sønderlandet matr. nr. 14at – 38,7 ha. (2013)
Udstykket 1912 fra Lægården af Anders Frederiksen

1913      Jens Frederiksen, skøde 30.3.1913 læst  L757 5.4.1913 (L-409
Jens er født 28.2.1888 som det tredje barn af Mette Marie og Anders Frederiksen, han        overtog ejendommen, som han far havde udstykket fra Lægården i 1912/13. Gården var      på ca. 75 tdl. og kostede 12000 kr. Halvdelen af jorden var nyopdyrket hedejord, resten        var hede, plantage og 8 tdl. tørvemose, hvor der under 1. verdenskrig blev
gravet mange tørv.
Jens havde i 1911/12 været elev på Frederiksborg Højskole. Han blev gift i 1916 med              Mette Katrine Jacobsen fra Overby i Sdr. Felding.
I 1923 solgte Jens gården, som da havde en besætning på 27 kreaturer, fire heste og en        del svin. Gården blev solgt for 42.500 kroner, og Jens og Mette Katrine købte derefter
en gård ved Valsborg i Aalborg amt.
I 1938 overtog Jens Frederiksen igen Fønix som ufyldestgjort pant, han satte den i stand    og drev den ca. et halvt år hvorefter han solgte den igen, den store afstand gjorde det for      besværligt at passe to gårde.
1923      Johannes Hansen Futtrup, skøde 19.3.1923 læst L1035 24.3.1923 (R-90)
1923      Marstrand Carlsen, skøde 2.10.1923 læst L3287 20.10.1923 (R-389)
1938      Laurids H. Nielsen, fogedudlægsskøde læst L4162 d. 28.12.1938
1945      Ferdinand Andersen, skøde tinglæst L555 d. 12.5.1945
?             Mary Nielsen – ejede ejendommen i 1964
1972      Christian Nielsen og Vera Andersen, skøde 2.2.1972 L1812 kr. 250.000,-
Stuehuset er opført 1935 og restaureret flere gange
CN og VA er søskende, de overtog gården fra deres mor, som byttede sig til gården med      Stakroge Hotel. Under opførslen af gården nødlandede en luftballon, der hed ”Fønix” på      marken, gården har fået sit navn efter den begivenhed.

Tilbage til Ilderhedevej