Ilderhedevej 2

         

                             1947                                                                  1989

Ilderhedevej 2

Sønderlandet matr. nr. 1m – 8 ha. (2019)

1884                      Niels P. Gregersen, mageskifteskøde tinglæst nr. 359 d. 8.3.1884 (40)
Skøde til samme, tinglæst d. 7.12.1901
1908                      Maren Gregersen f. Hansen, enke efter NPG,
Skifteudskrift som adkomst tinglæst nr. 2043 d. 24.10.1908 (K-752)
1908                      Jens Skipper, skøde tinglæst nr. 2052 d. 24.10.1908 (K-756)
1917                      Mette Katrine Skipper, enke efter JS, skøde d. 29.3.1917,
tinglæst nr. 897 d. 14.4.1917. I 1920 bliver hun gift med Jens Nielsen
1924                      Jens Nielsen, vielsesattest som adkomst 6.8.1920, tinglæst nr. 2518 d. 22.11.1924
1933                      Niels Johansen, skøde tinglæst nr. 1734 d. 7.9.1933
1973                      Sigrid H. og Chr. Uhrskov Christensen, skøde 1.5.1973 kr. 135.000, –
Fra 1946 – 1973 ejede SHC og CUC “Søgård”.
1992                      Sigrid Hylbæk Christensen, skifteretsattest 1992 som adkomst L-36498
1998                      Gitte H. Jørgensen og Jes Madsen, skøde 2.10.1998
Bygningerne er nyrenoverede og jorden henligger som naturgrund

Tilbage til Ilderhedevej