Ilderhedevej 2

   

                                    1947                                                                        1989

Ilderhedevej 2

Sønderlandet matr. nr. 1m – 8 ha. (2019)

1884      Niels P. Gregersen, mageskifteskøde tinglæst nr. 359 d. 8.3.1884 (40)               Skøde til samme, tinglæst d. 7.12.1901
1908      Maren Gregersen f. Hansen, enke efter NPG,
Skifteudskrift som adkomst tinglæst nr. 2043 d. 24.10.1908 (K-752)
1908      Jens Skipper, skøde tinglæst nr. 2052 d. 24.10.1908 (K-756)
1917       Mette Katrine Skipper, enke efter JS, skøde d. 29.3.1917,
tinglæst nr. 897 d. 14.4.1917. I 1920 bliver hun gift med Jens Nielsen
1924      Jens Nielsen, vielsesattest som adkomst 6.8.1920,
tinglæst nr. 2518 d. 22.11.1924
1933      Niels Johansen, skøde tinglæst nr. 1734 d. 7.9.1933
1973      Sigrid H. og Chr. Uhrskov Christensen, skøde 1.5.1973 kr. 135.000, –
Fra 1946 – 1973 ejede SHC og CUC ”Søgård”,
1992      Sigrid Hylbæk Christensen, skifteretsattest 1992 som adkomst L-36498
1998      Gitte H. Jørgensen og Jes Madsen, skøde 2.10.1998
Bygningerne er nyrenoverede og jorden henligger som naturgrund

Tilbage til Ilderhedevej