Ilderhedevej 13

   

                                   1947                                                                         1989

Ilderhedevej 13 ”Nørregård”

Matr. nr. 14r 2,5 ha. (2019)
Jorden er i 1860 udstykket fra matr. 14a Østerbjerggård,
udstykket igen i 1882 fra matr. 14f

1856      Hans Thomsen, g.m. Ane Malene Nielsen, Børn: Mads, Kjersten, Knud Christian. Det er muligvis ham, der opførte de første bygninger i 1884
1886      Mads Hansen, søn af HT, Skøde i 1886 med aftægtskontrakt til sælgeren,            dennes hustru og datter Kirsten Hansen
16.07.1890 udstykkes 14x og 14y fra 14r
1894      Chr. Villadsen, mageskifteskøde tinglæst nr. 1063 10.10.1894
1899      Laurids Høg Gyris Lauridsen, skøde tinglæst nr. 517 d. 22.4.1899 (D-364)      Mageskifteskøde til samme på 27b d. 3.9.1900, tinglæst nr. 836 d. 8.9.1900 (E-145)
1919      Anton Marinus Pedersen, skøde tinglæst nr. 3070 d. 13.9.1919 (O-182)
1925      Niels Birkebæk Lauridsen, skøde tinglæst nr. 564 d. 14.3.1925 (T-63)
1939      Peder Jørgensen Boel, skøde tinglæst nr. 5880 d. 25.3.1939
1947      Christian Villadsen, skøde tinglæst nr. L4074 d. 15.11.1947
1947      Vagner Pedersen, skøde tinglæst L4779 d. 19.12.1947
1948      Jens P. Nielsen, skøde tinglæst L169 d. 8.4.1948
?              Kr. Adolf Nielsen, han har ejendommen i 1964
1974       Knud Tang, skøde 16.10.1974 L29994
2003      Regin Dennis Lassen, skøde tinglæst 11.3.2003               
?  
2009      Erik og Karen Margrethe Lundblad, skøde 20.6.2009
2015       Lars M. og Inger H. Andersen, skøde 11.03.2015                                 
Under krigen er der skrabet tørvesmuld til formbrændsel

Tilbage til Ilderhedevej