Ilderhede Kirkevej 3

  

                                   1952                                                                          1989

Ilderhede Kirkevej 3 ”Sønderlund”

matr. nr. 14d – 32,8 ha. (2019)

Frederik Johan Nielsen, Østerbjerggård, udstykker 14 d fra Østerbjerggård i 1860
1860     Søren Pedersen (Baksgaard), skøde 21.6.1860, tinglæst 22.6.
De første bygninger opført 1868
1871      Iver Pedersen, svigersøn, gift med Maren Sørensen.
Skøde på matr. nr.14d, 8c og 4b og 15 tinglæst 18.3.1871
Der oprettes aftægtskontrakt med Søren Pedersen og dennes hustru. Iflg.                   aftægtskontrakten kan Marens 2 søstre blive boende i aftægtsboligen til de er 18 år
En anden svigersøn Søren Jensen fik parcellerne 8g og 14g, tinglæst 4.12.1875 fol. 654
1875      Peder Jensen Helstrup, mageskifteskøde tinglæst d. 19.6.1875 (30-306)
og d. 24.1.1880 (36-421)
1896      Johannes Pedersen Helstrup, søn af PJH,
skøde tinglæst nr. 466 d. 11.4.1896 (B478)
1902      Christian Peder Pedersen, svigersøn af JPH,
skøde tinglæst nr. 554 d. 17.5.1902
Han skænkede i 1905 grund til kirkegård og kirkeplads tinglæst nr. 1766 d. 13.10.1906
1942      Svend Lynge Pedersen, skøde tinglæst nr. 516 d. 28.4.1942
1948      Peder Lauritsen, Skøde tinglæst nr. 2954 d. 19.5.1948
?             Anton Schmidt – ejede ejendommen i 1964
1966      Arne Espegaard, skøde 23.11.1966 L9315 kr. 110.000, –
AE har virket som lektor på Esbjerg statsskole, han er initiativtager til
oprettelsen af Fiskeri- og Søfartsmuseet.             
2000      Aage Jakobsen, skøde tinglæst 12.1.2000
2014      Landbrugsselskabet af 15. marts, skøde 23.05.2014
Areal 32,8 ha., heraf 19 ha. skov, Ejendommen kaldes også ”Kirkegård”

Tilbage til Ilderhede Kirkevej