Høgsvigvej 50

   

                                   1947                                                                           1967

Høgsvigvej 50 ”Høgsviggård” Matr. nr. 8a, 8q, 8ac og 8ae – 78,9 ha. (2019)

Hele matr. nr. 8, (gl. matr. 31) ejedes af Sindinggård, Niels Nielsen var fæster.
Ejendommen stod i 1789 noteret til tdk. 2-6-3-0

1792      Niels Nielsen, skøde 25.04.1792 fra Anders Speitzer, 
Sindinggård til fæster NN, tingl.       
Auktionsskøde fra Eske Hansen, Lindvig til Niels Nielsen på parcel nr. 5 Ilderholm eng
1838      Niels Chr. Nielsen, søn, skøde tinglæst 02.06.1838
gift flere gange, senest med Katrine M. Pedersen 
19.05. 1860 udstykkes matr. 8 og 16, 
8a og 16b beholder NCN, 8b, c og f agtes solgt, 8d sælges til Peder Nielsen
8e sælges til Peder Christensen
Før udstykningen var ejendommen på 208 ha. med htk. 2-6-1-1,25
1872      Niels Møller Nielsen, søn, skøde d. 9.2.1872, tinglæst d. 6.4.1872 (26-701.
Købesummen var 1000 rigsdaler plus aftægt til Niels Chr. Nielsen 
og hans hustru Katrine Marie Pedersen
22.1.1873 sælges 16b til G. Pedersen
19.6.1874 låner NMN 3000 rd. fra den Vest- og Sønderjyske Creditforening
1895      Peder Marinus Jensen, svigersøn (Helstrup),
Skøde d. 23.8.1895, tinglæst nr. 957 d. 24.8.1895
Han ejede også ejendommen Sønderlund på Ilderhede
1896      Johannes Pedersen, søn (betjent i København?) Skøde på matr. nr. 8a, tinglæst 1896 nr. 466. Der tinglæses også en aftægtskontrakt nr. 489     
1902 sælger JP matr. 8o m.fl. til svogeren Kristian P. Pedersen (tidligere Kratbanke)
?             Peder Marinus Jensen             
Thyge Jensen, søn, f. i Sdr. Felding, skøde d. 6.5.1915, tinglæst nr. 828 d. 15.5.1915
g.m. Kirstine Marie Kjær, f.13.1.1900,
1935      Kirstine Marie Jensen, fogedudlægsskøde som særeje d. 2.7.1935
1954      Gunnar Kjær Jensen, søn, skøde 12.2.1954 L1140 kr. 80.000, –
1972      Poul Lindy Hansen, skøde 11.4.1972 L4547 kr. 220.000, –

Tilbage til Høgsvigvej