Høgsvigvej 48

   

                                    1947                                                                         1967

Høgsvigvej 48 ”Sølyst”. Matr. nr. 8o og 8ad – 7,8 ha. (2019)

1896     Johannes Pedersen  Skøde på Høgsviggård 1896, 1902 udstykker                       han matr. 8o, som derefter sælges.
1902     Kristian P. Pedersen, svoger, skøde tinglæst nr. 554 i 1902
1929      Martin Carl Kristensen, skøde tinglæst d. 28.10.1929
1938      Alfred Ottesen, skøde tinglæst nr. 2496 d. 21.9.1938
1945      Anton Nielsen, skøde tinglæst L4599 d. 12.1.1945
1957      Viktor Pedersen, skøde 11.2.1957 L1061 kr. 70.000
1988      Murerfirmaet Kurt Nielsen ApS, skøde 2.11.1988 L34234 kr. 1.445.000, –
1991       K.E. Brunsgaard Byggecenter ApS, skøde 2.10.1991 L29049 kr. 1.770.000, –
2006     Ejendomsselskabet Sølyst, Sdr. Felding, skøde tinglæst 3.4.2006

Tilbage til Høgsvigvej