Høgsvigvej 46

     

                            1947                                                                1961

Høgsvigvej 46   “Lille Høgsviggård”

Matr. nr. 8b – 30,6 ha. (2019). Udstykket fra Høgsviggård 1860 af Niels Chr. Nielsen

1865           Christen Nissen, g.m. Jensine Nisdatter, skøde d. 30.3.1865, tinglæst 23.12.1865
August tinglyses en panteobligation fra Chr. Nissen til Niels Chr. Nielsen for et lån på 600 rd. på hans ejendom.
1873           Andreas Chr. Bøndergaard, g.m. Kirstine Nissen datter af forrige ejer
Skøde tinglæst d. 6.12.1873 fra Chr. Nissen, Høgsvig, til hans svigersøn Andreas Chr. Bøndergaard, på hans gård
Høgsvig i Sønder Felding, plus et fæstebrev på en parcel med en moselod og en hedelod, for en købesum på 7oo rd.
Aftægtskontrakt 19. nov., tinglæst 6. dec. fra Andreas Chr. Søndergaard, Sønder Felding, som yder, til hans svigerforældre
Chr. Nissen og hustru Jensine Nissen, som nydere, på nærmere af talte betingelser.
1893 mageskifter ACB et stykke af matr. 8b til Jens Chr. Pedersen, Moesgaard
1893 køber ACB af Sdr. Felding/Assing sogne kald iflg. Skøde tinglæst 10.6.1893
1915           Kristian Nissen Bøndergaard, Skøde d. 24.3.1915, tinglæst nr. 668 d. 17.4.1915
g.1.g. 26.8.1915 i Sdr. Felding med Perine Jesine Oggesen f.23.2.1891 i Tistrup, 
g.2.g.m. Johanne Poulsen, f..1891 i Simmelkær.
1921 køber KNB af Sofus Olsen matr. nr. 6g iflg. skøde tinglæst nr. 2231 d. 22.10.1921
1921 køber KNB fra Thyge Jensen matr. nr. 8n, iflg. skøde tinglæst nr. 2232 d. 22.10.1921
1937           Karl Rikard Bolvig Nielsen Hvolbæk
Fogedudlægsskøde tinglæst nr. 1369 d. 25.6.1937
1943           Peder Christian Rosengreen, fogedudlægsskøde tinglæst nr.6131 d. 18.3.1943
1944           Jeppe Jessen, skøde tinglæst nr. 271 d. 20.4.1944
1949           Johannes Christian Friederichsen, skøde tinglæst L.3556 d. 12.10.1949
1952           Peder Magnus Nielsen, skøde tinglæst L. 4222 30.10.1952
?                 Regner Willy Krupsdahl
1964           Hans Peder Krupsdahl, skøde 29.8.1964 L7156 kr. 25.000
1966           Arvinger efter HPK Arveudlægsskøde 7.12.1966 kr. 122.000 til 
Karen Gunhild Sørensen, Lilly Johanne Jensen, Regnar W. Krupsdahl, Rita Emilie Svendsen,
Allys Gudrun Jensby og Gert L. Krupsdahl – hver med 1/7 del.
Egon Willy Jepsen, Gurli Anna Nissen, Inge Gunvor Jepsen, og Ole Poul Jepsen hver med 1/28 del.
1973            Richard R. Nielsen, skøde d. 4.7.1973 L10036 kr. 350.000, –
1994            Ellen Bøndergaard Aalbæk, skøde 26.10.1994, tinglæst 13.12.1994

Tilbage til Høgsvigvej