Høgsvigvej 44

   

                                    1947                                                                        1989

Høgsvigvej 44 ”Bakkegård”

Matr. 5l, 6a, 6eh, 12k – 37,6 ha (2019) udstykket fra Fruergård Mølle af Ole Svendsen Olesen

1901      Ole Svendsen Olesen, Fruergård Mølle
1912      Sofus Sv. Olesen, f. 29.1.1891 i Torstrup, g.m. Anna Nielsen,
f.23.12.1890 i Sdr. Felding.    Skøde på 6d 25.4.1912 læst L808 d. 4.5.1912 (L-)
1912 købes matr. 5l af Kjeld Nielsen
1918 købes matr. 12k af Hans Nedergaard Jørgensen
1921 sælges matr. 6g til Chr. Nissen Bøndergaard (Lille Høgsvig)
1925 sælges 8m til Frands Theodor Bøndergaard
1934      Ane Olesen f. Nielsen, fogedudlægsskøde læst L2484 d. 9.7.1934
1956      Ellen og Axel Bakkegaard Olesen, skøde 8.5.1956, kr. 58.100, –
1992      Bente Bakkegaard Hansen, skøde tinglæst 19.7.1992 L22907 kr. 950.000, –

Tilbage til Høgsvigvej