Hedebyvej 6

   

                                   1948                                                                          1976

Hedebyvej 6 ”Lykkens Prøve”
Nørrelandet matr. nr. 13b – 19,9 ha. (2006)

Udstykket Mads Hansen fra Smedegaard
1896 – Peder Anton Pedersen,
skøde 24.12.19, læst nr. 41 d. 11. januar 1896 (B-215)
1898 – Anton Hansen,
mageskifte skøde 05.01.1895, tinglæst nr. 86 d. 8. jan 1898
1899 – Hans Dynes Christensen,
skøde 14.03.1899, tinglæst nr. 382 d. 18.03.1899
1901 – Thomas Chr. Barslund Jensen,
skøde 8. februar 1901, tinglæst nr. 272 d. 16.02,1901 E698
1916 – Lars Ørskov Christensen,
skøde14.02.1916. tinglæst nr. 364 d. 19.02.1916 (M-213)
1917 – Søren Jensen,
skøde på 13b d. 09.02.1917, tinglæst nr. 420 d.10.02.17 (M-6)
skøde fra Jens Anton Jensen (fol. 28) til samme på matr. 6m tinglæst nr. 421
d. 10.02.1917 (M-6) skøde fra Lars Ørskov Christensen (322) til samme på matr. 13C, tinglæst nr. 419 d. 10.02.1917
1920 – Carl Christian Møller, skøde tinglæst 24.07.1920 (LN1295) på matr. nr. 6m, 13b og 13C O
1923 – Theodor Sørensen Kraght,
skøde 14.09.1923 tinglæst nr. 3609 d.10.11.1923 (R-436)
1938 – Thomas Jensen,
skøde tinglyst nr. 516 d, 11.05.1938
???? – Anna Kirstine Jensen
1970 – Jens Andreas Jensen, g.m. Erna,
skøde 10.2.1970, kr. 130.500 L-1400 15.9.1971 – skøde til samme på 14g,
L-10321 og L-1927
2016 – Anders Rahbek, skødedato 07-12-2016

Tilbage til Hedebyvej