Hedebyvej 5

   

                                 1948                                                                           1989

Hedebyvej 5 ”Vildtskue”
Nørrelandet matr. nr. 1h – 14,9 ha. (2019) 

Matrikel 1h – udstykket fra præsteembedet
1914 – Niels Pedersen,
skøde 2.1.1914 tinglæst L226 24.1.1914, salgspris kr. 1.702, –
1925 – Kirstine Margrethe Madsen,
skøde 15.6.1925 tinglæst L1323 20.6.1925 (P-199)
1946 – Lars Carl Jakobsen,
skøde tinglæst L4791 23.2.1946
1951 – Oda og Chr. Richardt Pedersen,
skøde tinglæst 30.3.1951, (L7170)
1986 – Jens Peder Sørensen,
skøde ringlæst 1.7.1986, købesum 900.000,- (L 31505)                    
2019 – Jens Peder Sørensen

Tilbage til Hedebyvej