Hedebyvej 4

   

                                   1948                                                                         1989

Hedebyvej 4

Nørrelandet matr. nr 1c, 1fp – 21 ha. (2015)
Gåsdal, Nr. Vium matr. nr. 1ap, 2ag – 57 ha, (2015 

Matr. nr. 1c og 1fp- Udstykket fra præsteembedet
1893 – Jens Jensen Leding,
skøde 24.4.1893 fra Sdr. Felding – Assing sognekald, tinglæst nr. 501 d. 10.6 1893
1901 – Christian Mikkelsen,
mageskifteskøde 24.12.1900, tinglæst nr. 239 d. 9.2.1901
1903 – Christian Ingvard Nielsen Højmose,
auktionsskøde 20.7.1903, tinglæst nr. 1028 d. 25.7.1903
1916 – Johanne Højmose f. Andersen.
Skifteretsattest som adkomst for enken, tinglæst nr. 1296 d. 1.7.1916
1921 – Laurids Christensen,
skøde 15.1.1921, tinglæst nr. 165 d. 22.1.1921
1922 – Christian Heesgaard (?).
skøde 10.2.1922, tinglæst nr. 478 d. 18.2.1922
1944 – Johannes Jensen,
betinget skøde tinglæst nr. 3424 d.7.11.1944. Endelig skøde tinglæst nr. 1625 d. 7.7.1944
1959 – Niels Jensen,
skøde tinglæst L1797 d. 20.02.1956
2001 – Flemming Vile Jensen,
skøde 17.9.2001

Tilbage til Hedebyvej