Hedebyvej 3

   

                                   1952                                                                         1989

Hedebyvej 3
Nørrelandet matr. nr. 1g, 1da og 1fr – 21,9 ha. (2006)
Udstykket fra præsteembedet

1893 – Jens Jensen Leding,
skøde 24. April 1893, tinglæst nr. 501 ( – 51)
1900 – Kristen Mikaelsen,
mageskifteskøde 24. dec.1900, tinglæst nr. 239 d. 9. febr. 1901(E-681
1903 – Chr. Ingvard Nielsen Højmose,
auktionsskøde 20. juli 1903, tinglæst nr. 1028 d.25 samme måned (G-)
1916 – Johanne Højmose fdt. Andersen,
skiftesudskrift som adkomst for enken tinglæst nr. 1296 d. 01.07.1916 M-382 (A319)
1916 – Niels Nielsen. Nørgaard,
skøde 20.06.1916, tinglæst N 1326 d. 1. juli 1916 (M-396
1930 – Mads Samuel Jørgensen Simmelsgaard,
landarbejder, skøde 10.10.1930 (L2791)
1972 – Henry Simmelsgaard,
betinget skøde 2.10.1972 (L13o8), købesum kr. 325.000,- endeligtskøde 13.12.1972.
Skøde på 1da 7.4.1987 (L11770)
?
2006 – Flemming Vile Jensen,
skødedato 23.10.2006

Tilbage til Hedebyvej