Hedebyvej 12

   

                                  1948                                                                          1989

Hedebyvej 12 ”Tørvedal”
Nørrelandet matr. nr. 6h, 6t, 4g og Sønderland matr. nr. – 84 ha. (2006)                     

24.1.1875 udstykker Jens Chr. Pedersen 6h fra 6g
1875 – Jens Laursen,
skøde 22.6.1875, tinglæst 3.7.1875 (30-357)
1887 – Ane Marie Madsen,
adkomst tinglyst nr. 484 d. 18.6.1887 (44-)
1887 – Hans Nissen Hansen,
skøde 26.2.1887, tinglæst 26.5.1888 (45-614)
1888 – Anton Hansen,
skøde 17.5.1888, tinglæst 26.5.1888 (45-614)
1891 – Ove Christian Hansen,
skøde 24.10.1891, tinglæst nr. 1267 d. 17.12.1892 (50 )
1899 – Peder Merrild Christensen, f. 26.10.1871 i Vildbjerg g.m. Inger Marie Christenen
skøde 31.1.1899, tinglæst nr. 82 d. 14.1.1905 (G-)      
1937 – Viggo Merrild Christensen f. 9.12.1912 i Sdr. Felding g.m. Jenny
skøde tinglæst nr. 3444 d. 17.12.1937
skøde på matr.6g tinglæst L5862 31.3.1944
1977 – Kirsten og Leo Merrild,
skøde 10.10.1977 kr. 1.450.000, L-48705. Areal 84 ha., heraf 2 ha. skov og 1 ha. mose.
15.10.1991 skøde til samme på 13c, kr. 225.000, L-30255
Stuehuset fra 1910 er løbende blevet restaureret. Alle udhuse nedbrændte i 1965. Kvægstald er opført 1965, køerne blev sat ud i 1985. Sostald fra 1979 er renoveret og tilbygget i 1993. Gården drives med en svineproduktion på 160 årssøer, der sælges 3.600 slagtesvin årligt. (2012)
2012 – Kirsten Merrild
2015 – Jakob Bonde, skødedato

Tilbage til Hedebyvej