Hedebyvej 10

   

                                   1948                                                                          1983

Hedebyvej 10 ”Granly”
Nørrelandet matr. nr. 8e – 3,8 ha. (2006)                     

Udstykket fra matr. 8a, Gården benævnt ”Gaden” eller ”Nedergård” lå mellem Moesgård og Nederby, matr. nr. 8 blev udstykket i 1874
1875 – J. Jensen Leding,
skøde på 8e og 4g 20.3.1875, tinglæst 11.12.1875 (30-673)
Mageskifteskøde 28.6.1876, tinglæst 13.1.1877 (22-77)
1883 – Johan Georg Betzer,
skøde 13.11.1883 på 8e og 4g, tinglæst d.24.11.1883 (40-52)
1887 – Morten Madsen,
skøde 5.7.1887, tinglæst nr. 1104 d. 13.12.1890 (48-)
1899 – Christen Anton Christensen, skøde 19.9.1899, tinglæst nr. 1129 d. 23.9.1899
O-718)
CAC er født i Skarrild d. 26.1.1866 – viet til Karen Kirstine Marie Sørensen d. 3.10.1899 i Skarrild – død d. 4.7.1936              
1922Niels Chr. Christensen
skøde 20.10.1922, tinglæst L-3066 d. 28.10.1922 (Q- 353)
skøde på 14e tinglæst nr. 824 21.5.1949, fra C45
Iflg. min. skr. 29.7.1949 er 8h udgået af noteringen og 14e inddraget u. not. i stedet
Ft. 1940
Niels Chr. Christensen f. 8.4.1901 i Sdr. Felding, husfar, husmand gift 28.7.1922 med
Christine Christensen f. 26.1.1896 i Sdr. Felding, husmor
Olga Christensen f. 11.9.1928 I Sdr. Felding, barn
Eli Christensen f. 5.4.1931 I Sdr. Felding, barn
Villy Christensen f. 27.2.1934 i Sdr. Felding, barn
Karen K. M. Christensen f. 21.6.1872 i Ringive, enke, aldersrentenyder
1958 – Gerda og Eli Christensen
skøde 21.6.1958, kr. 67.000, L-5403
skøde 15.9.1971 på 14h kr. 64.300, L-10322 og L-1928                    
Stuehuset er opført 1977, det gamle stuehus var fra 1880
I 2012 blev besætning solgt og jorden udlejet
2012 – Gerda Birgitte Christensen,
skifteretsattest som adkomst læst 17.7.2012
2014 – Simon Bak,
skødedato 20.10.2014

Tilbage til Hedebyvej