Hedebyvej 1

   

                                 1948                                                                           1989

Hedebyvej 1 ”Nørgård
Nørrelandet matr. 17v og 17gm – 19,6 ha. (2006)

1874 – Christen Cornelius Christensen, husejer,
skøde på matr. 17e 28. juni 1874, tinglæst 31. juli1875
1880Morten Christensen, Fastergård, husmand
skøde på matr. 17e 2. juni 1881, tinglæst nr. 700 d. 5, juni 1881. protokol 35 folie951
1883 – Niels Jensen, indsidder af Tarp,
skøde på matr. 17e1. april 1883, tinglæst nr, 344 d. 14, april 1883 (39- ) købesum 1400kr.
1885 – Andreas Nielsen,
skøde 10. august 1885, tinglæst 28. november 1885, (42-671)
1887 – Carl Jensen,
skøde 22, juni 1887, tinglæst nr. 329 d. 20. april 1895 (A) –
1899 – Jens Jensen,
auktionsskøde 22. april 1899, tinglæst nr. 546 d. 29. april 1899 fol. 376
1904 – Bendt Andersen, Borris
skøde på matr. 17e fra landpost Jens Jensen Frøslev d. 3. okt. 1904,
tinglæst nr, 1457 d. 16. sept. 1905 (H- 694) købesum kr. 2.200,
1908 – Knud Kristian Thomsen og Carl Johan Damgaard, gårdejere,
skøde 18.jan. 1908, på matr 17e tinglæst nr. 273 d. 1. febr. 1908 (K– 437),
Købesum kr. 2.500,
1914 – Søren Jensen, Tarp
skøde på matr. 17e 12.10.1914, tinglæst nr.1741 d. 17.10.1914 -M). Købesum kr. 4.000, –
1916 – Niels Nielsen, Klokmose f. 1881 i Faster, g.m. Julie Kristine Nielsen,
f. 1877 i Sdr. Felding.
skøde 28.03.1917på matr. 17e (hartkorn 3 fdk. ½ alb) tilligemed anpart i
Konge- og kirketiende, påstående bygninger, disses mur og sømfaste tilbehør derunder kakkelovne, komfur og indmuret kedel, udvendig inventarium, avls- og mejeriredskaber, sæd, avl, afgrøde og gødning samt øvrigt rette tilhørende og tilliggende.
tinglæst 8. april 1916, (U -341) L751 Købesum kr. 20.000,
19?? – ?
1942 – Mads Pedersen, Bred?
skøde L 5773 d. 16.03.1942
194? – Niels Chr. Jensen,
skøde L604
1946Cilius Mølgaard Christensen
Skøde L4296 d. 11.12.1946
1948 – Niels Vestergaard Gravesen,
skøde tinglyst L2416 d. 11-08-1948
1992 – Martha Graversen,
skøde tinglyst L21466 d. 20-07-1992
1992 – Bo Eske Pedersen, skøde tinglyst L21467 d. 20-07-1992
2019 – Bo Eske Pedersen

Tilbage til Hedebyvej