Gl. Skolevej 9

   

                                  1948                                                                           1989

Gl. Skolevej 9 ”Klinkgård”
Nørrelandet matr. nr. 3a – 9708 m2 (2013)
Gården ”Klink” lå oprindelig vest for præstegården, den gamle vej til Borris gik gennem gården. Navnet ”Klink” blev måske kun brugt indtil gården blev flyttet ud. Der lå en bygning syd for vejen og 2 nord for
?             Niels Pedersen Klink
1769?   Jens Pedersen Kirkeby, skøde på 50 rigsdaler tinglæst 5.4.1769
1789     Chr. Madsen (Klink) hartkorn 1789: 1-3-1
?            Knud Jensen Klink,
ved salget skulle hans hustru Else Marie Knudsdatter have aftægt, men han skulle ikke.
Eli Kjær har afskrevet en kvittering, som han må have set på landsarkivet.I 1792 brændte præstegården, hvorved de tidligste kirkebøger gik tabt. Kan det måske tænkes, at Klinkgaard er brændt samtidig, gårdene lå jo tæt på hinanden?

Klinkgård 1-3-1-0
Den mig allernaadigst bevilgede Godtgørelse i kongelige Skatter for lidte Brandskade på min tilhørende og paaboede Selvejerboelsted Klinkgaard udi Overbye i Sønder Felding Sogn har jeg af Stedets halve Hartkorn 0-5-2-1½ fra 1. Juli 1792 til 1. Juli 1794 saaledes udi tvende Aar modtaget af Ringkøbing Amtsstue, hvorfor herved kvitteres.
Klinkgaard udi Overbye i Sdr. Felding Sogn d. 31 Decbr. 1794 Knud Jensen

?            Thyge J. Brok
1805     Jens Villadsen Tarp,? 6.4.1805 skøde fra Thyge J. Brok
på stedet Klink i Overby
1826     Jacob Andersen (Hvedde) (6.5.1826) f. 2.12.1791, søn af Anders Christensen, der stammede fra Bøvl og Maren Jacobsdatter fra Hvedde.
JA var g. 1. g. m. Karen Pedersdatter, som døde 1830 de fik 4 sønner.
JA var g. 2. g. m. Else Villumsgaard, f. 1803, datter af Ole J. Villumsgaard, degn i       Maabjerg, de fik 7 børn deriblandt Ole Chr. Jacobsen, der i 1880 købte matr. 18a,
Else Villumsgårds far døde tidligt, derfor blev hun opdraget hos en moster i Ahlegård. Denne moster havde først været gift med pastor Rahr fra Sdr. Felding og derefter med Mads M. Rahbek, Ahlegård.
12.12.1843 fik JA tilladelse til magelæg af ca. 50 tdr.ld. med naboejendommen matr. nr. 4. Det er sikkert ved den tid, at bygningerne er flyttet.
Til ejendommen hørte også matr. Nr. 16 Sdr. L. på 58 ha.
JA sælger ejendommen i 1853, han flytter derefter til Troldhede, hvor han døde 1867
1853     Søren Chr. Pedersen,
Udstykning 13.12. 1853
Matr. nr. 3 og 16a – hovedparcel                   Htk.               1-1-2-2¼
Matr. nr. 16a, Sønderland         hovedparcel  Htk.               0-1-0-2¾
Matr. nr. 16b beholder Jacob Andersen til forening med hans øvrige ejendom på Troldheden (16b var på 80 td.l.)                  
5.5.1855 fik JA tilladelse til at sælge 16b til Niels Chr. Nielsen, Høgsvig.
1860     Lars Jensen, kaldet Odderskjær tinglyst 25.6.1860 f. 20.3.1840 i Odderskjær, g. 20.3.1860 med Karen Jacobsen fra Sønderby i Borris (f. 1842). Han var med på Dybbøl i 1864.
Skøde 25.6.1860, tinglæst 3.8.1861 (19-526)
Skøde 14.6.1869, tinglæst 3.12.1870 (26-91)
Skøde 29.2.1872, tinglæst 4.5.1872 (26-740)
Vandingskontrakt vedr. den store Skjernåkanal tinglæst d. 22.10.1870 (26-40)
18.6.1873 sælger LJ matr. 16a Sønderland til L. Lauridsen.
21.9.1878 udstykker LJ 3b fra 3a
31.5.1879 LJ får tilladelse til at afhænde 16a
31.10.1855 LJ får tilladelse til at afhænde 3b og 29f Sdr.L. samt 6i Nr.L. der er bebygget
1890     Chr. Jensen f. 1861 i Ørbæk i Houen., g.m. Kirsten Marie Kristensen – 1 barn
Mageskifteskøde på matr, 4b skøde 11.4.1890, tinglæst nr. 35 d. 26.5.1890 (48-).
CJ udstykker matr. 3c 9.7.1903, tinglæst nr. 948 d. 11.7. 1903
Der afgives 5340 m2 til banen Troldhede – Kolding
1929     Knud Ørbæk Jensen, søn, f. 1898 i Sdr. Felding g.m. Johanne Kirstine Hindkær f. 1899 i Snejbjerg.
Skøde tinglæst 13.12.1929. Aftægtskontrakt til Chr. Jensen på årlig værdi af kr. 800
skøde fra J.M.J. Simmelsgaard på matr. 5b tinglæst nr. 3776 d. 10.12.1930
Ft 1940 Kristen Jensen f. 4,7,1861 i Ørbæk, enke
Knud Ørbæk Jensen f. 22.2.1898 i Sdr. Felding, husfader, gårdejer g. 22.6.1928 med      Johanne Kirstine Jensen, f. 25.8.1899 i Snejbjerg, husmoder
Kirstine Marie Ørbæk Jensen f. 15.7.1932 i Sdr. Felding, barn
Kristen Ørbæk Jensen f. 5.7.1934 i Sdr. Felding, barn
Svend Ørbæk Jensen f. 27.1.1936 i Sdr. Felding, barn
Georg Peder Busk f. 11.3.1930 i Give, forkarl                     
1942     Johanne Ørbæk Jensen, enke efter forrige ejer, skifteretsattest som adkomst tinglæst nr. 1295 d. 3.6.1942
1963     Kristen Ørbæk Jensen, søn, skøde tinglæst 17.5.1963
5.7.1967 skøde til samme på 5i kr. 10.900
30.5.1969 skøde til Søren Hilligsø Madsen på matr. 3e kr. 1.000
30.7.1969 skøde til same på 5m kr. 1.000
1979     Inga Jensen, skifteretsattest som adkomst tinglæst 4.4.1979
1983     Svend Ørbæk Jensen, skøde tinglæst 31.12.1983
1984     Ingelise og Eigil V. Mortensen, skøde 15.8.1984, kr. 415.000, L-30356
1989     Eigil V. Mortensen, bodelingsoverenskomst hvorefter EVM er eneejer L-3158
1993     Betina Bach Vinter og Jan Oluf Rathkjen,
skøde 6.5.1993, kr. 675.000 L-10889
2010     Robert Vang Kristensen, skøde 30.11.2010

Tilbage til Gl. Skolevej