Gl. Skolevej 2

                                   1947

Gl. Skolevej 2 ”Nørrevang”
Nørrelandet matr. nr. 4m og 15f – 39,5 ha. (2006)
                Jens Jacobsen (udstykker 4m fra 4g iflg. min. skr.27.4.1914)
1914      Lars Carl Jacobsen, skøde 15.8.1914 L1526 22.8.1914 (M – )
1918      Kristen Madsen, f. 10.1.1888 på Sjælland, ved Ft. I 1925 er han opført som    enkemand med 4 børn, alle født i Sdr. Felding
Skøde 12.6.1918 L1709 22.6.1918 (N-364)
1928     Knud Kølbæk Olesen og Kristen Madsen, skøde tinglyst 14.02.1928
Navnebevilling til Knud Skjærbæk læst L24 4.4.1945
Ft. 1940 Knud Skærbæk Olesen f. 3.12.1903 i Assing, husfader og gårdejer g. 14.3.1928 med Sine Skærbæk Olesen f. 7.12.1904 i Snejbjerg, husmoder
Niels Skærbæk Olesen f. 6.9.1935 i Sdr. Felding, barn
Ella Christensen f. 12.10.1935 i
Niels Skytte Jensen f.3.5.1914 i Hoven, forkarl
Marinus Jensen f. 27.4.1920 i Sdr. Felding, anden karl
Peder Oggesen Bøndergaard f. 30.1.1919 i Sdr. Felding, fraværende på
Haslev landbrugsskole
1945     Sine Skjærbæk Olesen, skifteretsattest som adkomst, L-25 4.4.1945
1945     Johannes Adolf Simmelsgaard. Betinget skøde på 4m og 15f, 4.4.1945, l-26
Endeligt skøde 4.11.1953
1973     Erik Juel Nielsen, skøde 15.8.1973, kr. 726.000, L-13833
1985     Lone Bennedsen, skøde 8.10.1985, kr. 617.000, L-44576
1985     Helge Birkebæk, skøde på 2/5 8.10.1985, kr. 660.000, L- 44575
2013     Nørvang I/S, skødedato 28-10-2013 
               Stuehuset og andre bygninger er opført omkr.

Tilbage til Gl. Skolevej