Gl. Skolevej 11

   

                                   1948                                                                          1989

Gl. Skolevej 11
Nørrelandet matr. nr. 6a og 6 s – 11,2 ha. (2006)
Oprindelig hele matr. 6 Nr.l. 12b og 19 Sdr.L.

1798     Jens Pedersen Bjerre, skøde 16.7 han havde tidligere været fæster, var g.m.   Christiane Sofie Thygesdatter, datter af Thyge Brok
1807     Thyge Jensen Bjerre, søn, skøde 11.6. tingl. 27.2.1808
Iflg. gl. matr. På htk. 3-4-2-1 5/12 og 95 ha.
24.5.1806 Thyge Jensen Bjerre får tilladelse til at afhænde 2 parceller
Nr. 2                     0-5-3-1          (se nr. 9)skøderne påtegnes 18.4.1833
Nr. 3                     0-3-1-2          (se nr. 10) efter tilladelse 13.4.1833
Tilbage bliver  Nr. 1    2-1-2-0
1812     Mathias Jensen. bror, skøde 24.6. (gik handelen tilbage)?
1834     Chr. Thygesen Bjerre, skøde 30.6. fra faderen Thyge Jensen
(300 Rgd + aftægt)
              Gården bestod af 4 bygninger
              Gården                                       2-1-2-0
              Fra Jens Carstensens gård         0-1-1-1 2/
              Fra Niels Pedersens Klinks gård 1-0-1-11/12
              Matr. 19 Sdr. L. var da på 133 ha
              Panteobligation til Karsten Kristensen, Dyrvig i Houen (morbror)? på 150 specier
              17.12.1853 Chr. Thygesen får tilladelse til flg. udstykning:
              Matr. 6a               hovedparcellen                   1-2-1-1
              Matr. 19a             hovedparcellen                   0-3-3-3/4
              Matr. 47               hovedparcellen                   0-0-3-2          Ulvheden
              Matr. 6b               Solgt til Jens Pedersen        0-5-1-1/2      
              Matr. 19b             til bebyggelse inden 2 år    0-3-2-0
              Matr. 19c             Solgt til Cornelius Andersen 4-1-0 til forening med matr. 11
              Matr. 19d             Solgt til Jens Chr. Gydesen 1-0-0 til forening med matr. 14
1854     Niels Birk Christensen, f. 20.9.1801, skøde tinglæst 22.4.1854, da han solgte i 1867 blev der lavet aftægtskontrakt.
20.9. udstykkes 19e, agtes solgt til Chr. Pedersen til forening med nr. 30 Sdr.L.
1867     Christen Christensen, murer (svigersøn af NBC), skøde 26.1.1867, tinglæst 
2.3.1867 (23-121) fra 1880 ejede han også matr. 7. Han flyttede gården
26.1.1870 udstykkes 6c, solgt til Jens Larsen – 6d, 6e, 19f, 19g agtes solgt
21.2.1872 19a og 6f agtes solgt
1886     Chresten Rahbæk fra Viumkrog, skøde 13.5.1886, tinglæst nr. 464 d.15.5.1886  (43- ) Han solgte i 1890 nr. 7 til Laurids Pedersen Rehde
1892     Iver Jakobsen, f. 28.1.1862 i Hemmet, g.m. Johanne f. 4.10.1864 i Ølgod
Skøde 2.9.1892, tinglæst nr. 16 d. 7.1.1893 (50 – )
1937     Aage Emil Jakobsen, søn f. 1910 i Sdr. Felding
Skøde tinglæst nr. 3555 d. 22.1.1937 6.2.1939 skøde på 5d L-5050
17.4.1950 skøde på 5e og 5q L-238
Ft. 1940          
Aage Jacobsen f. 17.9.1909 i Overby, husfader, gårdejer
Iver Jacobsen f. 28.1.1862 i Hemmet, enke
Signe Sand Christensen f. 21.10.1913 i Hanning, husholder
Poul Chr. Poulsen f. 31.12.1892 i Sdr. Lem, medhjælper ved alt forefaldende  arbejde
1997     Hans Eghøj Hansen, skøde 29.5.1997

Tilbage til Gl. Skolevej