Gl. Skolevej 1

Gl. Skolevej 1
Nørrelandet matr. 3c

1873      Sdr. Felding Kommune, skøde på matr. 4b 25.12.1862,
tinglyst 12.07.1873 (27-30)
1903      Hans Christensen, skøde12.07.1902, tinglyst nr. 945 d. 11.07.1903
Ejerskifteskøde til samme på matr. 3c d. 12.07.1903, tinglyst nr. 947 d. 11.07.1903
Matr. nr. 4b sammenlægges med 3c
1906     Andreas Jørgensen, skøde 21.01.1906, tinglyst nr 157 d. 20.01.1906 (K-1080)
1913      Ane Margrethe Nielsen, skifteretsattest som adkomst for enken tinglyst 08.03.1913
1913      Jens Frandsen Jensen, skøde 27.02.1913, tinglyst L654 d.05.03.1913
1918      Søren Christiansen, skøde 30.03.1918, tinglyst nr. 994 06.04.1918
1922      Johanne Marie Christiansen, skifteretsattest som for enken tinglyst 14.01.1922
1922      Jens Jacobi Christiansen, skøde tinglyst 7.1.1922
1971      Skifteretsattest som adkomst for arvinger tinglyst 12.11.1971
1971      Helge Willumsgaard, skøde tinglyst 12.11.1971
1997     Martha Willumsgaard
Ubebygget landbrugsareal

Tilbage til Gl. Skolevej