Gammelmarksvej 1

   

                                  1947                                                                          1989

Gammelmarksvej 1 – ”Leergård”
Nørrelandet matr. nr. 14a, 14i og 5a – 32,2 ha. (2006)
Fra gl. nr. 7 – ny matr. 14 Nr. L og 14 Sdr. L.
              Laurids Thomsen
              Hartkorn 1789 1-1-1-2
1801      Jens Jensen Borkergård, skøde 3.6.1801 fra Laurids Thomasen Klink på en parcel af Klink – 198 Rgd., hvoraf sælgeren skulle lade de 148 Rgd. stå mod kaution af Jens Pedersen, Ølgod. Hans enke Ane Marie Pedersdatter blev samme år gift med Peder Gydesen fra Sdr. Omme. Ejendommen var da på 71 tdr.l. og htk. 0-7-2-0, der var 3 små bygninger
1827      Peder Gydesen, AMP dør 10.2. 1838, herefter bliver PG gift med Ane Nielsdatter fra Arnborg. De får to børn 
Gyde f. 1839 d. 1875 i Vester Bjerge
Niels f. 1841 d. 1916, han blev senere kaldt Flodager
PG ejede også matr. 15 Sønderland på 2,2 ha.
1842      Jens Chr. Gydesen, vielsesattest som adkomst tinglyst 13.1.1849
Peder Gydesen dør 1842, hans enke AN bliver samme år gift med hans bror JCG. De får to børn: Peder f. 1844 d. 1915 og Inger Kirstine f. 1846 d. 1926 
21.5.1867 udstykkes og sælges matr. 15 Sdr l. til Søren Pedersen til forening med en            anden gård
1872      Peder Jensen, søn – skøde 17.11.1872, tinglæst 23.11.1872 (27-340)
Med andel i matr. 48 Sønderlandet
Skøde 15.6.1873, tinglæst 27. 9.1873 (22-76) på 5a og e fra Laurids Lauridsen
7.5.1873 sælges 19d Sdr.L. til F. Nielsen
17.9. 1873 sælges 28e Sdr.L. til J. Frederiksen
31.3.1881 udstykkes 14b (1/4 alb.) fra 14a, sælges 22.7.1883, tinglæst nr. 1435          20.12.1884
1916      Ane Cecilie Jensen, f. Jørgensen, enke efter PJ, skifteattest som adkomst,
tinglæst nr. 1209 d. 24.6.1916
1916      Jens Chr. Jensen, søn, g.m. Elisabeth Kirstine Jensen, skøde 15.6.1916,
tinglæst nr. 1234 d. 24.6.1916
Andel af matr. 48 Sønderlandet ophører da den bliver en selvstændig ejendom iflg.
min. skrivelse af 11.10.1930
20.10.1934 – 47.819 m2 overføres fra 14a til 13b og 47900 m2 fra 13b til 14a.
Over 13b og 14c er udlagt vej,
1937      Gerda og Peter Gammelmark Jensen, søn, skøde tinglæst nr. 2369 d. 11.12.1937
Min. skr. 26.8.1947 vedr. grænser for matr. 14a
Skøde på matr. 11f (?) tinglæst 197 d. 13.4.1949
Skøde på matr. 5a tinglæst 11.12.1967
1966      Judith og Erik Thyregaard Kristensen, svigersøn
Areal 32 ha. Heraf tilkøbt 7 ha. Der er 5 ha. Mose og frijord, Der er forpagtet 45 ha.
Matr. 5a købt 17.4.1970 af ?, kr. 250.000, L-3594
Nuværende ejere er 5 (7). generation på gården.
Stuehuset er opført i 1908. Kostalden fra 1973-74 er udvidet i 1979, desuden er der
 kalvestald, lade og maskinhus og foderhus fra 1975.

Tilbage til Gammelmarksvej