Engebækvej 51

   

                                     1961                                                                          1978

Engebækvej 51 ”Mosevang”

Sønderlandet matr. nr. 16a – 2,6 ha. (2008)

?           Lars Jensen, kaldet Lars Oddeskjær. Ejer også matr. 3a i Overby
1874    Laurids Lauridsen, skøde 25.9.1873, tinglæst 3.10.1874
1880   Jens Frederiksen (tidl. Ilderhede), Skøde ca. 1880 fra hmd. Laurids Lauridsen, Sdr. Omme, på parcellen matr. 16a.
1881    Anders Frederiksen, Ilderhede, skøde tinglæst nr. 1061 d. 20.8.1881 (37-)
1918    P. Mortensen og H. Henriksen (fabrikanter),
skøde tinglæst nr. 1070 d. 13.4.1918 (N-311)
1920    J.Th. Christensen og Chr. Møller Christensen,
skøde tinglæst nr. 806 d. 1.5.1920 (O-407)
1931     Jens Thorvald Christensen, skøde tinglæst nr. 4980 d. 16.2.1931
Skøde fra N.J. Jørgensen til samme på matr. 16f tinglæst nr. 1850 d. 15.9.1933
Skøde fra. C.T. Christensen til samme på 32a tinglæst nr.2595 d. 10.11.1933
1951     Søren Jørgen Pedersen, skøde tinglæst nr. L1687 d. 18.6.1951
1954    Karl Kr. Orluff, skøde 17.3.1954 L 1841 kr. 42.250, –
1987    Alis og Frits Borch Kristensen, skøde 20.11.1987 L39966 kr. 670.000, –
2007   Ejvind Brogaard Terkelsen, skøde tinglæst 26.6.2007
Stuehuset er opført 1937, restaureret og tilbygget i 1975.
Under 2. verdenskrig blev der skrabet tørvesmuld på gården, der var oprettet en         formbrændselsfabrik på naboejendommen.

Tilbage til Engebækvej