Engebækvej 47

   

                                    1947                                                                         1989

Engebækvej 47

Juellingsholm Hgd. matr. 4d og Sønderlandet matr. nr. 16g – 13,7 ha. (2019)

1969    Harald Tyregod, fogedudlægsskøde 4.9.1969 L7084 kr. 50.000
1971     Karen og Hugo Korsholm Jeppesen, skøde 14.9.1971 L7848
Areal 13,7 ha. Heraf 1 ha. Mose. Hugo Korsholm er udlært tømrer og har haft vognmandsforretning. Stuehuset er opført 1900 og restaureret flere gange.
Gårdens areal er anvendt til grusgrav, hele arealet er gennemgravet. Der er 5 søer på arealet, hvor de to anvendes til ”Put and take”, resten af området anvendes til rekreative formål.

Tilbage til Engebækvej