Engebækvej 38

   

                                    1961                                                                          1976

Engebækvej 38 ”Nylandsgård”

Juellingsholm Hgd. matr. Nr. 4b, 4p, 4ae 4ap, 11l, 16bb og 16bc,
Sønderlandet matr. 28c og 37n – 108 ha. (2019)

?          Ejnar Knudsen
1951    Laurids Gejl Sørensen,
skøde tinglæst 10.11.1951 kr. 41.000
Skøde på 37n tinglæst 27.11.1951 L 4911
Skøde på 4ae fra Kirstine Christensen tinglæst 21.2.1973 kr. 21.345
Skøde på 4ak fra Agnes Kjær tinglæst 21.2.1973 kr. 6.754
1975    Hans Nielsen,
skøde tinglæst 12.5.1975 L15883 kr. 760.000
1993    Cornels Villem Arie van Schaik, skøde tinglæst 17.6.1993 L1404
kr. 3.650.000. Skøde på 4p tinglæst 17.3.1995 kr. 782.505
Stuehuset er opført omkr. 1896 og restaureret flere gange, kvægstald på 591 m2
er opført 1976, den gamle kvægstald er fra 1963. I alt er der 1.997 m2 bygninger.

Tilbage til Engebækvej