Engebækvej 3

   

                                    1947                                                                          1978

Engebækvej 3

Juellingsholm Hgd. matr. 15g Sønderlandet 9b 3,2 ha (2019)

?          Ingustinus Christiansen
1884    Peter Lustrup
1903    Jakob Christian Jensen (usikker datering)
1918    Christen Andersen, Christian Eskesen og L. Gejl,
skøde tinglæst nr. 3268 d. 1.12.1918
1919    Jens P. Møller, skøde tinglæst nr. 3349 d. 18.10.1919 (O-205)
1942    Johannes Møller, skøde tinglæst nr. 4932 d. 6.1.1942
1949    Peter Hansen, skøde tinglæst L2470 d. 19.9.1949
Skøde til samme på 9b, tinglæst nr. 4896 d. 16.12.1989
1956    Karen og Anders Eskesen, skøde tinglæst 3.9.1956 L6929, kr. 56.500
Ander blev blind som ung efter en vådeskudsulykke, men har selv gennem mange
år passet både ejendom og besætning.
Karen bliver dræbt ved en færdselsulykke
1983    Hans Eskesen, skøde 1983
2000    Gunver Jane Pasgaard Lübker, skøde tinglæst d. 16.11.2000
Stuehuset er opført i kampesten 1884, kvægstald opført i kampesten, ombygget
til stuehus i 1966. Ny kvægstald opført 1965.

Tilbage til Engebækvej