Engebækvej 17

     

                              1947                                                              1989

Engebækvej 17  “Vildbjerggård”

Juellingsholm hgd. matr. 5i og Sønderlandet matr. nr. 9f, 43b og 44a â – 55 ha. (2019)

?        Knud Nielsen (skomager). Han var bror til Fred. Nielsen, Østerbjerggård
og g.m. Maren Hartvigsen fra Elkjær
1908   Elisabeth Thomsen, skøde 1908
1915   Else Sirach, datter, skøde 1915
1922   Senius Larsen, skøde 1922
?         Kristian Larsen
?         Niels Lauge Bruun, ejede ejendommen i 1964
1979   Leo Tage Pedersen, skøde 21.2.1979 L9237 kr. 3.750.000
1982   Svend Germansen, auktionsskøde 29.9.1982 L31297 kr. 1.800.000
1986   Else Marie Skovgaard Mortensen, auktionsskøde 20.10.1986 kr. 1.200.000,

1991    Irene og Per Jørgensen, skøde tinglæst 5.8.1991 L22106 kr. 994.817, –
2019   Engebæk ApS, skødedato 30.08.2019
Stuehuset er opført 1959. Midt i 1970’erne blev der bygget ny kvægstald og alle andre udhuse blev ombygget til kartofler.
Under 2. verdenskrig blev der gravet tørv og skrabet smuld på gården.

Tilbage til Engebækvej