Elkjærvej 22

  

                                   1947                                                                          1961

Elkjærvej 22 – ”Elkjær”

Sønderlandet matr. nr. 7a – 7cu 28,7 ha. (2013)
Tilhørte oprindelig Juellingsholm gods, blev senere solgt til Lundenæs, men i 1789, hvor det blev solgt til selveje, var det ejet af Anders Speitzer, Sindinggård.
Ejendommen var da værdisat til 1-3-0-2 htk.

1792    Peder Bertelsen, skøde fra Anders Speitzer, Sindinggård
1795    Bertel Pedersen, skøde 22.05.1795
1800    Peder Carstensen, g.m. Maren Hartvigsdatter, skøde 12.06.1800, 149 Rgd.
1821    Hartvig Pedersen, søn f. 108.1791 g.m. Maren Nielsdatter Væring fra Tarp,          Skøde18.08.1821           
1845    Peder Hartvigsen
, skøde d. 5.10.1842, tinglæst d. 5.7.1845                    
Søn af HP – g.m. Mette Marie Jacobsdatter fra Borris. Matr. nr. 7 var da på
109 ha. Aftægtskontrakt til HP, som fik aftægt endnu i 1876
PH udstykker 11.9.1855 matr. 7b og 7c fra 7a. 7b solgt til Villads Jacobsen, tingl. 30.1.1856,
1884    Kristian Jacob Pedersen, søn, skøde d. 9.5.1884, tinglæst nr. 641 d. 31.5.1884 
Der oprettes aftægtskontrakt med forældrene . Navneskifte til Elkjær tinglæst d.11.4.1905.
1892 udstykker KJP 7d fra 7a
1931    Kirsten Marie Elkjær fdt. Grønborg, enke, skifteudskrift tinglæst d.15.8.1929
1931    Peder Elkjær g.m. Julie, skøde tinglæst nr. 845 d.6.6.1931, PE døde i 1967
1967    Julie Elkjær, enke efter PE
1968    Peter Bennedsen, skøde 24.8.1968 Kr. 150.000, –
Stuehus og stald er opført omkr. 1900 og laden omkr. 1930

Tilbage til Elkjærvej