Drongstrupvej 1

   

                                    1947                                                                         1989

Drongstrupvej 1 ”Nørre Drongstrupgård”

Nørrelandet matr. nr. 30a, 30e, 30h, 30l, 30r, 30s, 30t, 29e, 29f og 29x – 97,3 ha.
Oprindelig en fjerdedel af gl. matr. nr. 20
Ny matr. nr. 30 Nørreland (ca. 116 ha.) og matr. 38 Sdr. land (ca. 75 ha.)
Tidligere den mellemste gård, nu den nordligste af de oprindelige gårde i Drongstrup. Gården kaldes Nørre Drongstrupgård iflg. Eli Kjær

1775      Niels Lauridsen, auktionsskøde 29.5.1775 fra ejeren af Lundenæs stamhus etatsråd    von Klippe, skødet er skrevet af herredsfoged Linnet. Niels Lauridsen var tidligere fæster af gården, som var på htk. 4-5-1-2
1781      Laurids Christensen fra Bøvl, svigersøn, skøde 25.4.1781 tingl. 15.7.1783, g.22.10.1780 m. Ølke Nielsdatter. Skødet var på halvdelen af gården htk. 2-2½ -½ – 1, pris 75 Rgd. Vidner: pastor N. Gielstrup og Erik Ottesen, Nederby (lærer i Assing). Laurids Christensen har senere givet skødet påtegning om at have bortsolgt ½ skp.    ½ fdk 1 alb. så han selv svarer skatter af 2 td. 2 skp. Af skødet fremgår det, den ene (vistnok Knud Jacobsens) gård kaldtes Søndergård.
1789 står gården anfør med htk. 2-2-2-2,5
1790  Jens Pedersen fra Påbøl, skøde 3.5.1790 tingl. 16.9.1815 – htk 2 td. 2 skp. pris 298     Rgd.
1815      Peder Jensen, søn, skøde 6.9.1815 tingl. 16.9.1815 – pris 600 Rgd. navneværdi.   Det ene vidne var M. Rahbeck. Peder Jensen var gift med Ane Mortensdatter fra Vestertarp.
Matr. Nr. 30 var på 199 tdr.l og htk 1-6-2-2,5. Til ejendommen hørte også matr. 38a     Sdr. land på 57 ha.
De 3 Drongstrupgårde lå meget tæt sammen, men mellem 1815 og 1820 blev gården  flyttet op til ”den gamle have”. Tømmeret til gården hentede Peder Jensen i Horsens   med et par gamle og magre krikker, det har været nogle slemme køreture (fortalt af  Jens Jensen til Eli Kjær)
23.6.1845 skøde tingl. 20.11.1846 fra Jens Christensen, Skoubjerg på en eng i Lildahl (fra Thyge Briks, senere Mads Nielsens gård). Gl. htk 1 skp. 2 fdk. ¾ alb. Ny htk. 0-1-1-2½, matr. nr. 17d
20.6.1853 skøde tingl. 10.2.1855 fra Chr. Christensen Holdt af Overby på matr. 17g i
Lildahl. Nyt htk. 0-0-3-3/4, købesum 200Rgd.
Peder Jensen var medlem af sogneforstanderskabet
1852  Jens Pedersen, f. 13.10.1823 d.2.5.1890 g.m. Karen Sofie Pedersen f. 17.5.1828  Skøde 20.3.1852, tinglæst 27.3.1852 (15-839)
Aftægtskontrakt til Knud Jacobsen og hustru
7.7.1857 – matr. 38b Sønderlandet solgt til Chr. Madsen, skøde påtegnet 31.7.1858
1876 – efter at kanalen var etableret, blev gården i 1876 flyttet op til den nuværende plads (fortalt af Jens Jensen til Eli Kjær)
8.11.1876 udstykkes 30a, 31c, 38a, 39f (beholder Jens Pedersen)
8.11.1876 udstykkes 30b, 38c, 30c, 38d, 38 e (agtes solgt)
Tinglæst 10.2.1877 mageskifteskøde med Anders Pagh
1885 Peder Jensen, søn f.15.5.1853 d. 30.10.1931,
Skøde 10.11.1885 læst 12.12.1885 (42-733)
31.12. udstykkes 30d, 30e, 30f, 30g, 31d, 30h Nørrelandet og 38a, 38f, 39f, 38g Sønderlandet
1916  Jens Jensen, søn,  Skøde 3.5.1916 læst L837 5.6.1931
1953  Ole Vestergaard Jensen, søn g.m. Maren, skøde 10.10.1953, kr. 208.291 L-6638 1.2.1967 skøde til samme kr. 154.000 L-
1985  Jørn Drongstrup Jensen, søn (7. generation), betinget skøde 16.8.1985 kr. 3.670.014, L-34423, endeligt skøde 15.11.1985 L-52424
11.4.1986 skøde til samme på 30r kr. 9.000 L-17289 og L-1008
Areal 97,3 ha., heraf 10 ha. skov og mose samt 5 ha. eng.
Stuehuset er opført 1876 og gennemrestaureret flere gange. Kostalden er ombygget til svinestald i 1970, samme år blev der bygget goldso- og fedestald. Farestald er fra 1978 og klimastald fra 1986, 2 halmhuse er fra 1986 og 1989. Laden er restaureret flere gange, maskinhus er fra 1974. Driften består af planteavl

Tilbage til Drongstrupvej