Drongstrup Mark 7

   

                                  1948                                                                          1989

Drongstrup Mark 7

Nørrelandet matr. nr. 29m 4027 m2 (2006)
Udstykket fra Drongstrupgård 1847

1847          Jørgen Andersen, skøde 24.5. fra Thomas Chr. Madsen, parcel nr. 3 og 6, 400 Rgd. med bygninger.
?                 Jens Mortensen, Drongstrup
1909         Peder Christensen, skøde 13.11.1909 (2102)
1918          Carl Hansen, Skøde (1918/3 – 2675)
1919          Peder Christensen, skøde 1919/1 – 805
?                 Mads Hansen
1976          Vibeke Møller Mortensen
, skøde 5.11.1976, kr. 212.310
1978          Privat banken A/S, fogedudlægsskøde 19.8.1978
1978          Niels K. Nielsen, Ingeborg N. Ovesen, A. Bertelsen, Karen Bertelsen skøde 6.12.1978 i lige sameje kr. 410.000 L-57360
1980          Ingrid Frølund Petersen, skøde 12.6.1980 kr. 460.000 L-23177
1984          Annie Mette Strand, auktionsskøde 10.11.1984 kr. 650504,49 L-43747
1991           Ejvind Jensen, auktionsskøde 20.2.1991 kr. 585.000 L-5141
1992          Mette Marie Glavind (Jensen), skøde 25.6.1992

Tilbage til  Drongstrup Mark