Bredgade 13

1795 ca. Jens Karstensen
I 1790’erne købte Jens Karstensen 2 gårde i Nederby, gårdene var en del af Sindinggårds gods, men var nu ejet af Chr. Svendsen og Henning Jensen.
Ved hartkornsspecifikationen i 1789 var de anført som følger:
Nr. 3 vestfra var ejet af Chr. Svendsen Htk. 2-5-3-1
Nr. 4 vestfra ejet af Henning Jensen Htk. 2-5-3-0
Jens Karstensen lagde derefter gårdene sammen og den 27.3.1806 solgte han dem på en auktion.
Hovedparcellen, som blev drevet sammen med Nederbygård, blev købt af kirkeejeren Søren Madsen, hans ejendomme på Nørrelandet fik matr. nr. 17. Da de senere blev udskilt, fik de flg. nummerbetegnelsen: Nederbygård: 17a, ½ Vodværing: 17b, en lille eng syd for byen ved åen: 17c og Engholm: 17d
1806       Søren Madsen, auktionsskøde 27.3.1806
Matr. 17 b var da på 95 tdr.l. og htk. 0-5-2-0,5
I 1829 blev 17b og 17d stillet til auktion for resterende skatter. 17b blev købt af Chr. Pedersen, Smedegård og har siden tilhørt denne gård. 17d blev købt af proprietær Tvede, Tanderup, der solgte den til Niels Nielsen, der ved samme tid købte 17a af Søren Madsen. De to gårde blev derefter drevet sammen indtil 1837
1829       Tvede, Tanderup, auktionsskøde
?              Niels Nielsen
1837       Laurids Thomsen, g.m. Karen Andersdatter – skøde af 24.6.1837 – 100 Rgd
1839       Christen Thomsen, svigersøn g.m. Karen Lauridsdatter, skøde 26.6. 1839 240 Rgd. samt aftægt. Parret flyttede senere til Herborg
1846       Gjøde Pedersen af Bøvl – Norge i Sdr. Omme, skøde af 23.6.1846, tinglæst 19.9.1846 640 Rgd. + aftægt til Laurids Thomsen, hvis kone var død i 1836
1868       Peder Gydesen, fik ejendommen af sin far, skøde 18.10.1868, tinglæst 15.1.1870. Bygninger opført 1865 og 1866
Iflg. deklaration fra Peder Gydesen af Nederby af 27. nov. 1874 skal ejeren af matr. 17d, Nederby lade 2 fod vand fra den store Skjern Å kanal gå over åen til vanding af Fruergårds enge
1879       August Frederiksen, skøde af 19.5.1879, tinglæst 7.6.1879. Byggede det første mejeri i Sdr. Felding han kaldtes løjtnant Frederiksen og var søn af Frederik Nielsen, Østerbjerge og bror til Anders Frederiksen, Ilderhede
4.12.1889 udstykkes matr. 17h, (det første mejeri i Sdr. Felding)
1892       Henrik Juhl Nielsen, mejerist, skøde litra 1189
1894       Thorsen–Hansen, fogedudlægsskøde
4.12.1898 – M. Thorsen udstykkes matr. 17l (købmand Rahbeks butik) 
29.10.1904 – M. Thorsen udstykkes 17o – (butik, nu genbrug)
1896       Frk. jensine Marie Bolette Thorsen-Hansen, fogedudlægsskøde 
1906 Navneforandring til Jensine Marie Bolette Thorsen
JMBT udstykker og frasælger det meste af ejendommen
1919       Anders Olsen
1942       Karl Frandsen, tinglæst nr. 5165 d. 2.2.1942 
1949       Johannes Grønborg Sørensen, betinget skøde tinglæst nr. 418 d.28.4.1949, endelig skødelæst nr. 7752 d. 20.11.1953
1961       Ottine Mathilde Sørensen, skifteretsattest som adkomst på matr. 17cg tinglæst nr. 5748 28.9.1968
1968       Magnus Grønborg Sørensen, skøde nr. 488 tinglæst d. 22.1.1968
1979       Bruno Sørensen, Jens Peter Sørensen og Leni Christensen, skøde i lige sameje som tinglæst nr. 9518 d. 23.2.1979
1986       Niels Pedersen, skøde nr. 28651 tinglæst 17.6.1986 kr. 520.00
1986       Henry Lund Andersen, skøde nr. 56811 tinglæst 18.11.1986
2015       MD Ejendom Invest Skødedato 28.04.2015
Alt fra denne ejendom er udstykket, men stuehuset ligger endnu midt i Sdr. Felding by.

Tilbage til Bredgade