Borgergade 63

   

                                    1947                                                                           1989

Borgergade 63 ”Nygård”

Juellingsholm Hgd. matr. Nr. 14p, 15h, 15cg og 15dø – 9 ha. (2019)

1940 – Viggo Nygaard Nielsen, ca. 1940
1973  – Henry Kristensen, g.m. Tove Skøde tinglæst 15.6.1973 L7720 kr. 166.000
2003 – Johnny Bülow, skøde tinglæst 16.12.2003      

Tilbage til Borgergade