Borgergade 56

   

                                   1952                                                                          1989

Borgergade 56 ”Nedergård”

Juellingsholm Hgd. matr. Nr. 15u – 4,1 ha. (2019)

1932 – Anna Jensen, skøde 1932
1949 – Martha og Kristian Carl Jensen, skøde 1949
1965 –  Chr. Nedergaard, (usikker dato)
2004 – Søren Stier Sørensen, skøde tinglæst d. 14.12.2004
Stuehuset er opført i 1907, kvæg- og svinestald i 1958. Gården drives uden besætning

Tilbage til Borgergade