Blåbjergvej 1

                                   1947

Blåbjergvej 1 – ”Søgård”

Matr. Nr. 13q, 13h – 99 ha. (2019)
Matr. 14h er udstykket fra 13a i 1912 af Poul Dalgaard
Matr. 13q er tilkøbt i 1924

1912 – Sagfører A. Mørk og telegrafist S. Mørk, København,
skøde tinglyst L2482 d. 21.dec. 1913 L
1913 – P. Pedersen, husejer skøde tinglyst N919 d. 3. maj 1913 L421
1917 – N. Garrisen, rentier, fogedudlægsskøde tinglyst nr. 10 d. 13.1.1917
1921 – Nis Jørgen og Christian Garrisen, skifteudskrift tinglyst nr. 4 d. 8,1.1921
1921 – M. N. Garrisen og Jonas Jonassen, skøde tinglyst nr. 10 d.8.1.1921 (P-149)
1921 – Jonas Jonassen, skøde fra M.N. Garrisen tinglyst nr. 753 d. 16.4.1921,
Jonas Jonassen er herefter eneejer
1922 – Jens Søndergaard, M.S. Nielsen og B. Petersen,
skøde tinglyst nr.3895 d. 30.12.1922
1923 – Jens og Jakob Ungstrup, skøde tinglyst nr. 2943 d. 15.9.1923 (R-348)
1924 – Jens Ungstrup, skøde fra Jørgen Chr., Jensen, Sdr. Felding på matr. 13q, tinglyst 1924/2
1926 – Laust Jacobsen, skøde på Jakob Ungstrups halvdel d. 6.4.1926,
tinglæst nr. 828 a d. 10.4.1926 (M-26)
1945 – Inger Marie Jakobsen, enke efter LJ, skifteretsattest
tinglæst L1405 d. 28.6.1945
1946 – Sigrid og Chr. Ernst Uhrskov Christensen,
Betinget skøde tinglæst L3498 d. 30.10.1946
Gården blev købt for 37.000 kr., den var da på 200 tdl. Hvoraf 60 var opdyrket,
resten var hede
Alfred Uhrskov Christensen, skøde 1973
Søren Jakobsen, Steen Møller, Frederik Djernæs
Skøde i lige sameje 27.3.1979 kr. 2.400.000
Steen Møller og Frederik Djernæs skøde 1982 på Søren Jakobsens andel
kr. 1.658.258
Mogens Nielsen, Bjarne Kvist Hansen, Niels Jakobsen og Frederik Djernæs
skøde i lige sameje 21.9.1987 Kr. 3.388.633
Lisbeth Jensen og Hans Ole H. Nielsen,
skøde fra Bjarne Kvist Hansen på hans andel 6.11.1992 kr. 1.035.000
Søgaard Andelsbrug A.M.B.A.,
skøde tinglæst d. 6.5.1995  
Areal 99 ha., heraf 15 ha. Skov og krat. Der er derudover forpagtet flere ha.
Andelsbruget blev startet d. 1. marts 1979, men blev først reelt etableret
som A.M.B.A. i 1996.
Andelsbruget drives som økologisk landbrug.
Stuehuset er opført 1976, kvægstald og foderhus i 1979.

Tilbage til Blåbjergvej