Bjergevej 38

       

                             1947                                                                1966

Bjergevej 38 – “Klokkehøjgård”

Matr. 12a, 13aa og 13ag – 67,8 ha (2019)

1771 – Niels Christensen Gravild (tidl. Møller), auktionsskøde
1781 – Peder Carstensen g.m. Maren Hartvigsdatter.
PC køber gården i 1781 af NCG’s enke.
I 1784 sælger han fjerdeparten til sin svoger Chr. Hartvigsen Htk. 1789: 0-7-2-0
1789 – Peder Hartvigsen g.m. Maren Nielsdatter,
PH køber resten af ejendommen i 1789
1812 – Jens Sørensen Klokmose af Borris, han køber ejendommen i 1812 og gifter sig
med PH’s datter Ane Pedersdatter. Hun dør i 1822. Matr. 12a var på 87 ha. og htk. 1-3-0-0
1851 – Jørgen Hansen Nedergaard g.m. JS’s datter.
Skøde tinglæst d. 21.6.1851 (15-575)
Skøde fra Chr. Christensen, tinglæst 4.5.1872
JHN er søn af Hans Madsen i Nedergård i Hoven og Johanne Nielsdatter.
Jørgen Hansens ældre bror Mads (g.m. Kirsten Marie Jensen) fik fødegården i Hoven
19.1.1870 udstykkes matr. 12d.
17.8.1889 fraskilles matr. 12e på 14ha.
1888 – Søren og Hans Nedergaard Jørgensen, Sønner – de køber gården i forening
Skøde tinglæst d. 27.8.1888 nr. 908
20.1.1897 sælges matr. 12b og 17e på 19ha.
5.9.1900 fraskilles matr. 12f .
10.2.1906 fraskilles matr. 12g
1903 – Hans Nedergaard Jørgensen,
Skøde på Søren Jørgensens andel d. 12.9.1903, tinglæst nr. 1228 d. 19.9.1903
1917 – P. Buhl, Randers, skøde 5.10.1917 læst L2710 1.12.1917 (N-186)
1918 – Rasmus Christensen, skøde 18.3.1918 læst L1044 13.4.1918 (N-306)
1923 – Christian Sørensen Kølbæk, fogedudlægsskøde læst L2907 8.9.1923 (R-345)
CSK var født 22.1.1893 i Herning, g.m. Ella Margrethe f. 14.12.1897 i Klixbyl.
1958 – Jesper Grau Kølbæk, søn af CK, skøde 5.5.1958 L3729 Kr. 100.000
1980 – Bo Kølbæk, søn af CK, skøde på Halvdelen, tinglæst 31.3.1980 L14492
kr. 1.900.000
1987 – Dansk landbrugs Realkredit, auktionsskøde 14.10.1987 kr. 2.200.000, –
1988 – Marie Pedersen, Kirsten Olsen og Søren Bak
Skøde i lige sameje tinglæst 10.5.1988 L14366 kr. 1.770.000
1993 Steen Møller, skøde tinglæst 11.1.1993 L29609 kr. 210.000
på 1/4 af Søren Baks andel
1996 Søgård Andelsbrug AMBA, skøde tinglæst 6.5.1996
Areal 67,8 ha., heraf 10 ha. Skov og krat. Stuehuset er opført omkr. 1930, Gården drives
som økologisk landbrug, markafgrøderne består af kartofler og grøntsager.

Tilbage til Bjergevej