Drongstrup Mark 3

   

                                   1949                                                                           1989

Drongstrup Mark 3

Nørrelandet matr. nr. 30f 3268 m2 (2006)

Udstykket fra 30a 31.12.1895

 

1916      Jens Jensen, skøde 3.5.1916 læst L888 6.5.1916 (M-351)

?             Karen Ladehoff (FT 1921)

1922      Peder Jensen

1934      Christen Eli Jensen, skøde 3.3.1934 L-4181

              26.5.1936 skøde til samme på 30p og 31k

1936      Christen Jensen skøde læst L730 26.5.1936

1957     Viggo Duedal Jensen, søn, skifteretsattest som adkomst 21.5.1959 L4013

1959      Jens Chr. Pedersen g.m. Elly betinget skøde 8.9.1959 L-9618,                                       

              endeligt skøde 3.3.1961 L-1130 kr. 20.000

1966      Anton Frederik Ladehoff Christensen skøde 4.7.1966 kr. 44.000 L-5043

              Han boede sammen med søsteren Karen. De havde tilnavnet Skoldhøj,

              som de havde arvet efter deres far, der tidligere havde ejet ejendommen Skoldhøj

1976      Karen Petra Christensen, skifteretsattest 22.4.1976 som adkomst, L-18016

1978      Niels Brix Sørensen g.m. Maja, skøde 6.2.1978 kr. 230.000 L-5899

2018      Skøde 21.10.2018 – ejers navn ikke oplyst