Generalforsamling

Der afholdes ordinær generalforsamling onsdag den 27. februar kl. 1930 på Engholm Centret med følgende dagsorden:

1, Valg af dirigent

2, Formandens beretning

3. Kassererens beretning

4, Fastsættelse af kontingent

5. Indkomne forslag

6. Valg til bestyrelse

7. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest den 20. februar

Efter generalforsamlingen fortæller vi om vores nye hjemmeside og viser nogle af de nye indleverede billeder. Det nye årshæfte udleveres gratis til alle medlemmer