Generalforsamling

Der afholdes ordinær generalforsamling i februar 2020 kl. 1930 på Engholm Centret med følgende dagsorden:

1, Valg af dirigent

2, Formandens beretning

3. Kassererens beretning

4, Fastsættelse af kontingent

5. Indkomne forslag

6. Valg til bestyrelse

7. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest ….

Efter generalforsamlingen fortæller vi om vores nye hjemmeside og viser nogle af de nye indleverede billeder. Det nye årshæfte udleveres gratis til alle medlemmer