Dalgasvej 3

   

                                  1949                                                                           1989

Dalgasvej 3 – ”Roligheden” Nørrelandet matr. nr. 32h og 32v – 8,7 ha. (2006)

1914          Johan Christensen, han afstod i 1914 Overgård til 2 af sine sønner, men beholdt matr. 32h, hvor han byggede den 8. ejendom på Tarpgårds jorder. Senere tilkøbte han matr. 32o fra Vestergård (Tarpvej)

                   Ft. 1925, Johanne Christensen, enke efter JC, f. 12.3.1854 i Assing

                   Ft. 1940, Johanne Christensen f. 12.3.1854 i Assing, husmoder, enke

                   Johan Kristen Kristensen f. 6.8.1897 i Sdr. Felding, husfader, ugift, husmand

                   Kristian Norup f. 17.5.1869 i Dallerup, husfader, billedskærer, gift 1.8.1937 med

                   Else Marie Norup f. 23.3.1895 i Sdr. Felding, husmoder

?                 Kristen Kristensen, søn af JC

1945          Hans Peder Lund Hansen, skøde 1.6.

1950          Viktor Holm Hansen, skøde 27.10.1950 L-4188

1954          Jørgen Andersen, skøde 18.10.1954, kr. 40.500,- L-7764

1966          Hans Thyregod, skøde 13.5.1966, kr. 60.000 L-3468

1968          Sara Martha Lützen, g.m. Asger, skøde 19.1.1968 lr. 70.000 L-377

1993          Jens Aage Nielsen, g.m. Anne Lise, skøde 19.8.1993 kr. 640.000 L-20.461

Areal 9 ha., heraf 1,5 ha. eng, der er bortforpagtet 9 ha. Stuehuset er opført 1900 og              gennemrestaureret i 1993, udhusene er ombygget til beboelse.