Birkebyvej 2

Birkebyvej nr. 2 – Matr. Nr. 22a

? Christensen Debelmose, skoleholder

1800 Peder Pedersen Birk (Birch) skøde tinglyst 1803. Skoleholderen Christensen Debelmose solgte i året 1800 6 skp. Htk. fra sin gård i Nederby (gl. matr.nr. 12) til sin svigerfar, degnen Peder Pedersen Birk, og ved udskiftningsforretningen blev det bestemt, at lodden skulle ligge oppe ved heden ind til Drongstrup skel.

1808 Christian Peder Pedersen Birk, skøde tinglyst 16-07-1808. Efter degnens død fik svigersønnen degneembedet, og sønnen Chr. Pedersen Birk fik gården. CPPB ejede i forvejen 2 parceller fra Jens Carstensens gård.

1812 Peder Jensen Klink, CPPB bytter ejendom med Niels Pedersen Klinks enke, Karen Pedersdatter i Overby. Hun afstod med det samme gården samt en parcel fra gården i Overby til sin plejesøn, Peder Jensen Klink. Gårdens størrelse i hartkorn 1812 var 1 Td. 1 Skp. 2 Fjk og 1 7/12 Alb

1828 Peder Chr. Jensen fra Ølgod Skøde tinglyst 12.9.1829. Matr. 22 var da på 91 tdr.l. og htk. 1 Td. 0 Skp. 0 Fjk og 2,25 Alb. PCJ ejede også matr. 34a Sønder Landet.

1833 Anders Mikkelsen fra Vester Nebel. AM er født i Felding Gammelmark i 1805, han overtager gården, da han gifter sig med Peder Jensens enke, Ane Margrethe Jacobsdatter. AM køber matr.nr. 21 af Thomas Chr. Christensen, matriklen har tidligere været ejet af Anders Speitzer, Sindinggård. I 1792 købte fæster Chr. Svendsen af Speitzer: Gl. matr.nr. 14 vestlig i byen og halvdelen af Vodværing (også kaldet Lysgård). Matr. 21 var da på 40 tdr.l. og htk. 4 Skp. 2 Fjk. og 2 Alb. AM ejede også matr.nr. 33 og 34 Sønderland på 44 ha.

1854 Bertel Christensen, skøde tinglyst 17.2.1855). BC sælger 1861 matr. 33c på Sønderlandet til Frederik Hartvigsen (Fynbogården) og matr. 33b på Sønderlandet til Anders Hartvigsen. BC sælger gården i 1867 og flytter til Sandet, idet han selv beholder matr. 33d og 34b på Sønderlandet

1867 Niels Chr. Nielsen, skøde 5.11.1867, tinglyst 20.2.1869. 1.maj 1869 sælges matr. 33a Sønderlandet til Chr. Pedersen

1869 Johan Conrad Diderich, skøde 9.7.1869, tinglæst 2.10.1869. Gården købes den 9. juli, og den 23. september overtages den af sønnen. JCD køber matr. 5e og 19i af Chr. Pedersen tinglæst 2.10.1869

1869 Jes Christensen Diderich, skøde 23.9.1869, tingl. 2.10.1869. På ejendommen hviler en aftægt til Anders Mikkelsens enke Ane Margrethe Jacobsdatter iflg. kontrakt af 11.12.1854

1870 Hans Thomsen, skøde 28.3.1870, tinglæst 13.8.1870

1871 Jørgen Andreasen, skøde 10.2.1871, tinglæst 26.8.1871

1877 Peder Bendt Pedersen, skøde 19.3.1877, tinglæst 16.2.1878

1881 Niels Frandsen fra Ølgod, skøde tinglæst. nr. 306 d. 19.2.1881. 2.7.1887 udstykkes matr. 21b, 22b, 22c, 22d og 22e. Tilbage bliver matr.nr. 21a, 22a og 34a31.08.1895 udstykkes matr.nr. 22f (Birkebyvej nr. 7) fra 22a

1904 Karl Christoffer Frandsen, skøde 15.1.1904, tinglæst d. 23.1.1904

1916 Søren Pedersen, skøde på 21a, 22a, 22b, tinglæst 8.7.1916. Skøde fra Iver Koed Christensen på matr. 23c d. 29.6.1916.

1958 Ole Jakobsen, skøde 10.11.1958, kr. 156.400 L-10019, OJ var søn af provst Jakobsen i Borris.

1967 Aage Green, betinget skøde 7.12.1966, købesum kr. 300.000. endelig skøde 9.5.1967

1970 Dagny og Svend Ørbæk Jensen endeligt skøde tinglyst 4.8.1970. 13.12.1983 skøde på matr. 3f.  7.2.1986 skøde på matr. 29t (L8160)

2001 Lilly og Martin Andersen, skøde tinglæst 19.04.2001

Tilbage til Birkebyvej