Arkivets åbningstider
Lokalhistorisk Arkiv har været lukket fordi plejehjemmet har været lukket ned på grund af Corona.
Nu er plejehjemmet igen åbent, så beboerne kan få besøg af deres pårørende.
Lokalarkivet har også fået tilladelse til at modtage besøgende, hver torsdag fra kl. 15.30 – 1730, der må kun være 2 besøgende ad gangen.
Plejehjemmets regler om at bruge mundbind og håndsprit skal overholdes
Bogen om ejendommene på Sønderlandet
Den gratis Bog kan afhentes hos Leif Jørgensen, Tømmergården 14 eller på arkivet i åbningstiden mod at betale årets kontingent på kr. 150, – for ægtepar og kr. 75,- for enlige

Sdr. Felding Præstegård

MOGENS NIELSEN ER INDTRÅDT I BESTYRELSEN!